NEWS

공지사항

전체 59
번호 제목 작성자 작성일 추천 조회
공지사항
**2021 1월 산속등대 복합문화공간 휴관안내**
산속등대 | 2022.01.15 | 추천 0 | 조회 48
산속등대 2022.01.15 0 48
공지사항
드로잉 체험_참여 안내
산속등대 | 2021.08.26 | 추천 0 | 조회 364
산속등대 2021.08.26 0 364
57
12월 연말&크리스마스 이벤트!
산속등대 | 2021.11.26 | 추천 0 | 조회 470
산속등대 2021.11.26 0 470
56
산속등대 11월 기획공연 - 창작앙상블 AINA
산속등대 | 2021.10.31 | 추천 0 | 조회 322
산속등대 2021.10.31 0 322
55
10월 할로윈 이벤트! (카붓세일, 오징어게임)
산속등대 | 2021.10.05 | 추천 0 | 조회 648
산속등대 2021.10.05 0 648
54
신선미 초대전
산속등대 | 2021.08.31 | 추천 0 | 조회 238
산속등대 2021.08.31 0 238
53
공중전화부스 저금통만들기_무료 체험 안내
산속등대 | 2021.08.07 | 추천 0 | 조회 309
산속등대 2021.08.07 0 309
52
2022 산속등대미술관 초대전 작가 공모 안내
산속등대 | 2021.08.07 | 추천 0 | 조회 291
산속등대 2021.08.07 0 291
51
"Fun Fun한 산속등대미술관 문화 놀기" 체험단 모집
산속등대 | 2021.07.14 | 추천 0 | 조회 350
산속등대 2021.07.14 0 350
50
<산속등대 입장료 안내(21.6.14.~) >
산속등대 | 2021.06.16 | 추천 0 | 조회 913
산속등대 2021.06.16 0 913
49
<산속등대미술관 제1회 사생대회 심사 결과 발표 >
산속등대 | 2021.06.07 | 추천 0 | 조회 518
산속등대 2021.06.07 0 518
48
<산속등대복합문화공간 개관2주년 기념 이벤트_5월 무료입장>
산속등대 | 2021.04.20 | 추천 0 | 조회 824
산속등대 2021.04.20 0 824
메뉴